Kenneln

Kenneln


Tidigare kullar längre ner på sidanIngen planerad kull just nu!

Brindle Aslan
Brindle Appllo
Brindle Aska
Brindle A'Garm
Brindle Allra
Brindle Aslan
Brindle A'Garm
Brindle Aska
Brindle Athena
Brindle Alfa
Brindle Alma
Alfa och Aslan

A-kullen

Född: 160311

IPO 3 Havrevingens Is * PH Havrevingens Eros

3 hanar och 5 tikar

 

Hund

MH/MT

HD/ED

Bruks/IPO/MR

Lydnad

Utställning

Övrigt

Aslan

Ja / MT 535 p

A/ua

IGP3, Uppflyttad lägre sök

1:a pris Startklass

SEUCH, godkänd exteriör

DM fri

Avel, 2 kullar

Apollo(Rector)

Ja

A/ua (rygg ua)NUCH

Norge

A´Garm

Ja (Norge)

A/ua

Uppflyttad klass B spår

MR1

1:a pris klass 1

2*cert

Norge

Avel

Allra

Ja / MT 474 p

A/ua (rygg ua)

Elit skydd, elit spår och elit sök
1 cert i sök, 1 cert i skydd
Väktarhund


Godkänd exteriör.
Utställd excellent.

L-est (godkänd väktare)


Alma

Ja / MT 485 p

A/ua


1:a pris startklass

2*Cert

Nosework

Alfa

A/ua

Polishund


Cert

L-test(godkänd patrull, sök och väktare)

Athena

Ja / MT 368 p

A/ua (rygg ua)

BH

1:a pris startklass


DM fri

Avel, 2 kullar

Aska

Ja / MT 484 p

B/ua

IGP3 BSL1

1:a pris klass 1

Godkänd exteriör.
Utställd excellent.


Blixtra
Bixi och Josefine
Bark och Angelica
Brick
Barocc
Brick och Caroline
Brick
Baltos
Barko
Baltos
Baltos
Barolo
Barolo
Brinna
Brinna
Bark
Bark
Brinna
Brinna
Barocc
Barocc
Barko
Barko
Bixi
Bixi
Brinna
Brinna
Blixtra
Blixtra
Blixtra
Blixtra
Barolo
Barolo
Barolo
Barolo
Barolo
Barolo
Bixi
Bixi
Barocc
Barocc
B-kullen (Bark och Brick saknas)
B-kullen (Bark och Brick saknas)
Barocc
Barocc
Barocc
Barocc
Bixi
Bixi

B-kullen

Född: 180614

IPO 3 Havrevingens Is * PH Havrevingens Max

6 hanar och 3 tikar

 

Hund

MH/MT

HD/ED

Bruks/IPO

Lydnad

Utställning

Övrigt

Bixi

Ja

C/ua

BH-prov, uppflyttad lägre spår

1:a pris klass 1.Blixtra

Ja / MT 524 p

A/ua

Godkänd högre skydd

1:a pris startklass, Brinna

Ja / MT 494 p

A/ua

Uppflyttad högre sök och spår

1:a pris startklassBaroccBarocc

Ja / MT 516 p

A/ua

BH-prov
Barolo

L-test

A/ua
L-test(godkänd patrull, sök och väktare)

Polishund

Baltos

Ja / MT 476 p

B/ua

Elit skydd och sök, högre spår.

1:a pris startklass

Good

L-test(godkänd patrull och väktare)

Bark

Ja /MT 419 p

A/ua

Upppflyttad högre sök

2*1:a pris Nybörjarklass

Åland

Avel 1 kull

Brick

Ja/ L-test

A/ua

BH-prov PolishundL-test (Godkänd patrull, sök och väktare)

Polishund

B´Arko

Ja

A/ua

Hund

MH/MT

HD/ED

Bruks/IPO

Lydnad

Utställning

Övrigt

Dex

Ja

HD B/C ED ua

Demo

Ja

HD A ED ua

Uppflyttad högre spår. Startklass 195 pDash

Ja

Uppflyttad till lägre spår
Dila
Dala

Ja

Duva

Ja

HD A ED ua

D-kullen

Född: 200815

Brindle Alma * Max des soldats de Krist Ale

3 hanar och 3 tikar

E-kullen

Född: 210316

Buzzkills Agda * Daneskjolds Ultra

2 hanar

Hund

MH/MT

HD/ED

Bruks/IPO

Lydnad

Utställning

Övrigt

E'Krut


Eros
Cuno
Cuno
Craft
Craft
Cera
Cera
Cera
Cera
Craft
Craft
Chap
Chap
Cuno
Cuno
Chap
Chap
Cujo
Cujo
Cujo
Cujo
Cava
Cava
Cava
Chaos
Chaos

C-kullen

Född: 190401

Havrevingens Femmi * Brindle Aslan

5 hanar och 2 tikar

Hund

MH/MT

HD/ED

Bruks/IPO

Lydnad

Utställning

Övrigt

Cava

Ja

HD A ED 3

Cera


HD B ED uaCujo

Ja

HD A ED ua

Cuno

Ja

HD B ED ua

BH-prov
Chaos

Ja

HD A ED ua

Craft


HD B ED uaChap

Ja

HD A ED ua